Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) actief met terugvorderen van onterechte coronasteun. Maar wat te doen als de terugvordering onterecht is? « LegalWise

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) actief met terugvorderen van onterechte coronasteun. Maar wat te doen als de terugvordering onterecht is?

Door Rob Beks | categorieën Ondernemingsrecht


Geplaatst op 25 augustus 2021 om 11:42


Ondernemers en bedrijven die vanwege de coronapandemie moeilijkheden hadden om aan hun vaste verplichtingen te voldoen, konden een beroep doen op de steun Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De overheid heeft hiervoor tot nu toe zo’n 3,5 miljard euro aan steun toegezegd.

Veel fraudegevallen

Vanwege een soepele toekenning in het begin, bleek dat ook sjoemelende ondernemers en criminelen zich massaal meldden voor deze steun. In ruim 600 gevallen is de fraude op tijd ontdekt en is de subsidie niet toegekend. In meer dan 1100 gevallen is echter wel onterecht subsidie verstrekt. Voor deze gevallen heeft het Openbaar Ministerie een juridisch proces opgestart waarbij beslag is gelegd op de tegoeden van de van fraude verdachte bedrijven.

Ook bij TOZO uitkeringen veel problemen

Naast de TVL regeling zijn er veel ondernemers, vooral ZZP’ers, die ook een beroep kunnen doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Het doel ervan is om een loonaanvulling te krijgen tot het sociaal minimum inkomen of een lening om de doorlopende bedrijfslasten te kunnen dragen. In de praktijk gebeurt het nog vaak dat de gemeente een TOZO afwijst. Het kan ook gebeuren dat al wel een voorschot wordt uitgekeerd maar nadien terugvordering wordt geeist als de gemeente het uiteindelijk verzoek om TOZO afwijst.

Bezwaarschrift?

Als u zich als ondernemer herkent in de bovenstaande kwestie, is het wellicht verstandig om een bezwaarschrift in te dienen. Het financieel belang is immers groot.


Bij Beks Advocaten hebben we de kennis in huis om dat te doen. Wilt u er meer van weten? Neem contact op met Christophe van Uden van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl