Basiscontracten voor een BV meer dan 10 documenten

€59,00 (excl. btw) Bestel dit document
 • Alle overeenkomsten nodig voor een BV

  Voor een BV of een Holding en een werkmaatschappij heeft u een set aan basisdocumenten nodig. Dit pakket bevat de belangrijkste contracten, notulen en leningsovereenkomsten. Met dit pakket bent u juridisch voor een lange periode gedekt.

  Basiscontracten voor een BV meer dan 10 documenten

  Laatste controle: 29-02-2016

  Prijs: €59,00 (excl. btw)

  €71,39 (incl. btw)
 • Samenvatting

  Bevat de volgende overeenkomsten: Algemene Overeenkomsten:
  - Arbeidsovereenkomst DGA met BV. Overeenkomst tussen de Holding BV en de persoon van de directeur. Wordt enerzijds getekend door de aandeelhouders en anderzijds door de directeur.
  - Managementovereenkomst Holding met werkmaatschappij. Om het management van de werkmaatschappij te mogen voeren moet een overeenkomst tussen de Holding/management BV en de werkmaatschappij worden opgesteld. Overeenkomsten Financieel:
  - Rekening Courant directie. Doordat de directeur soms een bonnetje voorschiet of de BV iets heeft betaald dat eigenlijk privé was, ontstaat een Rekening Courant verhouding tussen de directeur en zijn BV. De fiscus wil een overeenkomst met een rentebeding.
  - Rekening Courant intercompany. Tussen de Holding en de werkmaatschappij ontstaat een rekening courant verhouding. De werkmaatschappij betaalt soms facturen die deels voor de Holding zijn en andersom. Ook hier wil de fiscus graag een overeenkomst.
  - Lening DGA aan BV. Bij veel bedrijven zal de directeur geld lenen aan zijn bedrijf om te kunnen starten. Met alleen geld van de bank zijn niet veel bedrijven gefinancierd. Voor deze lening moet een overeenkomst worden opgesteld.
  - Lening BV aan DGA. Indien de BV over veel kasmiddelen beschikt kan ze die uitlenen aan de directeur. Op die manier kan de DGA bijvoorbeeld een hypotheek bij zijn eigen BV hebben.
  - Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid. Een verklaring waarbij de ene BV zich aansprakelijk stelt voor de schulden van de andere BV. Vaak nodig voor een werkmaatschappij. Notulen:
  - Notulen vaststelling jaarstukken. De aandeelhouders keuren de jaarstukken goed zoals opgesteld door de externe accountant, ze geven de bestemming van de winst of verlies aan.
  - Notulen benoeming directie. De aandeelhouders benoemen de directie van de vennootschap.
  - Notulen uitkering dividend. De aandeelhouders besluiten tot uitkering van een regulier dividend.
  - Notulen uitkering interim dividend. De aandeelhouders besluiten tot uitkering van een extra dividend.
  - Notulen aanwijzing bestuurder bij ontstentenis of belet. De aandeelhouders benoemen een persoon of organisatie die de BV kan runnen als de bestuurder hiertoe niet in staat is wegens ziekte of overlijden.

  Basiscontracten voor een BV meer dan 10 documenten

  Laatste controle: 29-02-2016

  Prijs: €59,00 (excl. btw)

  €71,39 (incl. btw)
 • Context

  De fiscus wil dat een BV goed georganiseerd is. In het bijzonder als het de verhouding tussen verschillende aan elkaar gelieerde bedrijven en/of personen betreft. Om misbruik van leningen te voorkomen moeten deze dus schriftelijk zijn vastgelegd. Met dit pakket aan contracten maak je alles fiscus proof.

  Basiscontracten voor een BV meer dan 10 documenten

  Laatste controle: 29-02-2016

  Prijs: €59,00 (excl. btw)

  €71,39 (incl. btw)
 • Productinformatie

  De belangrijkste contracten en notulen voor een BV

  Categorie: Uncategorized
  Soort document: Word
  Bestandsnaam: Basiscontracten BV.zip
  Type document: Overeenkomst

  Basiscontracten voor een BV meer dan 10 documenten

  Laatste controle: 29-02-2016

  Prijs: €59,00 (excl. btw)

  €71,39 (incl. btw)

Over uw geselecteerd document

Legalwise heeft een document geselecteerd op basis van uw zoekwensen. Het is goed te beseffen dat het document een standaarddocument is. Hoewel Legalwise zorg en aandacht heeft besteed aan de juridische kwaliteit, kan het zijn dat uw specifieke situatie vraagt om een maatwerk oplossing. Twijfelt u daarover? Aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze advocaten.

Neem contact op!

Rob Beks

Mark Bakker

Christophe Van Uden