Samenwerking leidt tot overtreding van geheimhoudingsclausule.

In de bouwwereld is samenwerken aan de orde van de dag. Dat samenwerking kan leiden tot het schenden van geheimhouding van bedrijfsgevoelige informatie, blijkt uit volgend praktijkverhaal. Een....

Werkgever over de schreef door controle van medewerkers e-mail.

Veel werkgevers denken dat het toegestaan is om de zakelijke e-mailaccounts van hun medewerkers te controleren. Dat is een misverstand! Onlangs sprak het Europees Hof voor de Rechten....

Medewerkster arbeidsongeschikt door langdurige burn-out. Werkgever aansprakelijk.

Een oudere medewerkster heeft op enig moment te kampen met terugkerende burn-out klachten. Als de klachten leiden tot depressiviteit komt de medewerkster langdurig thuis te zitten. Uiteindelijk belandt....

Ontslag op staande voet? Eerst denken, dan doen.

Onlangs werd melding gemaakt van het plotselinge vertrek van een ‘topman’ van een bekende retailer in Nederland. In dergelijke gevallen is het duidelijk dat het ontslag-gevende bedrijf een....

Transitievergoeding ontlopen door ‘slapend’ dienstverband.

Dat de transitievergoeding niet kan rekenen op veel enthousiasme bij ondernemers is duidelijk. De toegenomen kosten bij ontslag wegen namelijk niet altijd op tegen het flexibeler ontslagrecht. Wanneer....

Wet DBA uitgesteld? Wat nu?

Het zat er eigenlijk al een beetje aan te komen. Het rumoer rond de nieuwe Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) werd alsmaar heftiger. Uiteindelijk heeft het ertoe geleid....

Doorstart met oude werknemers ontslaat u niet automatisch van opgebouwde rechten.

Het lijkt zo voor de hand liggend. Een bedrijf gaat failliet en alle medewerkers worden door de curator ontslagen. Bij de doorstart door een nieuwe directie worden enkele....

Hoe om te gaan met onrechtmatige concurrentie zonder concurrentiebeding?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat met een medewerker geen concurrentiebeding is overeengekomen. Het staat deze medewerker dan vrij om na beëindiging van het dienstverband bij....

Personeelsdossier? Hou het actueel?

Als ondernemer bent u op de hoogte van het feit dat u uw personeelsdossiers actueel en op orde dient te hebben. Niet alleen omdat dat nodig is wanneer....

Ontslagen tijdens vakantie?

Tijdens de vakantieperiode krijgen we nog wel eens de vraag of het mogelijk is om een medewerker te ontslaan tijdens de vakantieperiode. Meestal gaat het dan om medewerkers....